ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტ პაკეტი 

ეკონომი - 20მბ/წ 20 ლარი

სტანდარტი - 30მბ/წ ~ 30 ლარი

სტანდარტ "პლუსი" - 40მბ/წ ~ 40 ლარი

პრემიუმი50მბ/წ ~ 50 ლარი

 

უსადენო ინტერნეტ პაკეტი 

ეკონომი - 5მბ/წ - 20 ლარი

სტანდარტი 7მბ/წ - 30 ლარი

სტანდარტ "პლუსი" 9მბ/წ - 40 ლარი

პრემიუმი 12მბ/წ - 50 ლარი